Alban Plovishti – Binte bore

Artist: Alban Plovishti ©2012 & TVSH (Radio Televizioni Publik Shqiptar) “Binte bore”
Publikues : Almus Music (p) 2013
Nuk lejohet publikimi i materialit pa lejen e mbajtësit të të drejtave të autorit.
Të drejtat e publikimit ekskluziv në Youtube, i takojnë Almus Music. (p) 2013.

In: