Alban Plovishti – Gorare moj cupe e bukur

Artist : Alban Plovishti © “Gorare moj cupe e bukur”
Muzika & Orkestrimi: Olsi Ahmeti
Teksti: Stilo & Juxhin Plovishti
Klarinetë: Zhani Struga
Publisher : Almus Music (p) 2015
Shkarkoni kopjen nga eTinguj : http://www.almusmusic.com/?ms_song=go…
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Alban Plovishti.
Nuk lejohet publikimi në platforma televizive, në linjë (online) apo radio pa lejen e mbajtësit të këtyre të drejtave.
Të drejtat ekskluzive të publikimit në Youtube i takojnë Almus Music (p) 2015.

In: