Alban Plovishti – Kur me zbret nga Voskopoja

Artist : Alban Plovishti “Kur me zbret nga Voskopoja”
Video : Luli Studio
Music & Lyrics : Folklore/ Public domain
Publisher : Almus Music

All rights are reserved © Alban Plovishti & ℗ Almus Music.

In: