Alban Plovishti – Moj Sarande moj Delvine

Artist: Alban Plovishti ©2013 “Moj Sarande moj Delvine”
Muzika & Teksti : Folklor|Pronë e Publikut
Publikues : Almus Music (p) 2013
Video : Stilo Production
Organo : Mondi Kermezi
Klarinetë : Ardian Ajredini

Nuk lejohet publikimi i materialit pa lejen e mbajtësit të të drejtave të autorit.
Të drejtat e publikimit ekskluziv në Youtube, i takojnë Almus Music. (p) 2013.

In: