Sami Kallmi – Hija e saj me mbeti

Artist : Sami Kallmi “Hija e saj me mbeti”
Video : Stilo Production © 2014
Publikues : Almus Music (p) 2014
Nuk lejohet publikimi i materialit pa lejen e mbajtësit të të drejtave të autorit.
Të drejtat e publikimit ekskluziv në Youtube për këtë version, i takojnë Almus Music. (p) 2014.

In: