Alban Plovishti – Djalka në dyqan

Artist: Alban Plovishti “Djalka ne dyqan” © 2016
Muzika & Teksti : Folklor|Pronë e Publikut
Tastierë : Mondi Kermezi
Klarinetë : Roni Zama
Publikues : Almus Music ℗ 2016
Të gjitha të drejtat për këtë version janë të rezervuara © Alban Plovishti.
Nuk lejohet publikimi në platforma televizive, në linjë (online) apo radio pa lejen e mbajtësit të këtyre të drejtave.
Të drejtat ekskluzive të publikimit i takojnë Almus Music ℗ 2016.

In: