Alban Plovishti – Kjo nuse shtepise

Artist : Alban Plovishti © “Kjo nuse shtepise”
Muzika : Drejtperdrejt
Teksti : Folklori
Video : Stilo Production © 2014
Foto : Benjamin Lehman ©
Publisher : Almus Music (p) 2014
Të gjitha të drejtat për këtë version janë të rezervuara © Alban Plovishti!
Nuk lejohet publikimi në media audio-vizive, platforma në linjë (online), pa lejen e mbajtësit të të drejtave.
Të drejtat ekskluzive të publikimit i takojnë Almus Music (p) 2014!

In: