Alban Plovishti – Nani nani

Artist: Alban Plovishti ©2011 “Nani nani”
Publikues : Almus Music (p) 2013
Video : Stilo Production
Organo : Mondi Kermezi
Klarinetë : Ardian Ajredini

Nuk lejohet publikimi i materialit pa lejen e mbajtësit të të drejtave të autorit.
Të drejtat e publikimit ekskluziv në Youtube, i takojnë Almus Music. (p) 2013.

In: