Alban Plovishti – Te me ngresh moj Nënë

Artist : Alban Plovishti © “Te me ngresh moj Nënë”
Muzika & Teksti : Folklor |Pronë e publikut
Klarinetë: Roni Zama
Tastierë : Rikel Najtellari
Foto : Dave & Charlotte ©
Publisher : Almus Music (p) 2016
Të gjitha të drejtat për këtë version janë të rezervuara © Alban Plovishti.
Nuk lejohet publikimi në platforma televizive, në linjë (online) apo radio pa lejen e mbajtësit të këtyre të drejtave.
Të drejtat ekskluzive të publikimit në Youtube i takojnë Almus Music (p) 2016.

In: